Rygg & idrottskliniken hjälper dig att öka vinsten i företaget!

Forskning visar en stor skillnad mellan företag som har en ordentligt utarbetad rehabpolicy med väl fungerande rutiner, jämfört med de som saknar detta. Den största skillnaden ligger i antalet sjukskrivningar samt sjukskrivningarnas längd. Detta betyder både minskade kostnader ditt för företag och en bibehållen produktionsnivå.

Rapporter visar att rörelseorganens sjukdomar står för absolut störst andel av sjukförsäkringskostnaderna (37,5%!), varav ryggvärk som enskild problematik uppgår till hela 7%.

Det är här Rygg- och idrottskliniken och kiropraktik kommer in i bilden. Vi är specialister och behandlar ett mycket brett spektra av smärttillstånd och skador från rörelseorganen. Internationell forskning har visat att kiropraktisk behandling är överlägset sjukgymnastik och traditionell sjukvård vad gäller att snabbt få tillbaka människor i arbetet samt att förebygga återfall med ytterligare sjukfrånvaro.

Studier från Danmark visar att ett företag kan förvänta sig en minskad sjukskrivningskostnad med ca 20% genom att anlita kiropraktorer för rehabilitering och kontinuerlig förebyggande behandling. Detta är ett enastående resultat.

Kiropraktik är dessutom klassat som rehabilitering och förebyggande behandling och är därmed genom skatteverkets reglering helt avdragsgillt för företaget.

En årlig satsning på ex. 2.000:- per anställd går jämt upp om något av följande uppnås
  • Korttidsfrånvaron minskar med en (1) dag per år och anställd
  • En ökning av effektiviteten på arbetet med 1%
Grunden till varje investering är att den kan räknas hem ekonomiskt
  • Får ni tio dagars färre kort sjukfrånvaro tjänar ni in en månadslön
  • En nyrekrytering kostar ungefär 140 000 kronor inklusive introduktion (exemplet avser en verkstadsarbetare)
  • En sjukskriven anställd beräknas kosta 10% av sin månadslön per dag
  • I genomsnitt ligger antalet sjukdagar/anställd på ca 7 dagar / år
  • För ett företag med 20 anställda blir den totala kostnaden för detta 350 000:-
Exempel: Så mycket kan kostnaderna för sjukskrivning minskas

Exemplet är uträknat på ett företag med 35 anställda med en medellön på 22.000 kronor i månaden, där sjukfrånvaron sänks från sex till fem procent.

Dag 1

Dag 2-14

Dag 15-90

Dag 91-180

Frånvarokostnad per anställd, per timme

68 kr

225 kr

39 kr

24 kr

Frånvarokostnad per anställd, per dag

541 kr

1.799 kr

312 kr

189 kr

Merkostnad för ersättare per dag

1.123 kr

1.123 kr

1.123 kr

Total kostnad inklusive ersättare

1.664 kr

2.923 kr

1.435 kr

Att arbeta in kostnaden i timmar för en frånvarotimme i
förhållande till vinstmarginal

5 tim.

17 tim.

Frånvarokostnad totalt per år

536.106 kr

Antalet heltidstjänster per år som är frånvarande vid 6 procents sjukskrivning

2

Om frånvaron sänks från 6 till 5 procent blir besparingen

89.352 kr

Statistikkälla: Previa