Rygg- och idrottskliniken samarbetar

Kliniken samarbetar med följande företag och organisationer

Skandia
Falck Healthcare
DKV Hälsa
Trygg Hansa
Salus Ansvar
Nordeuropa Liv och hälsa
Förenade Liv