Vad händer hos kiropraktorn?

Första besöket

Vid första besöket hjälper vår receptionist till med inskrivning av person- och adressuppgifter. Betalning av besöket sker även här. Vi accepterar kontanter, Mastercard, Visa, Maestro samt Visa Electron.

Efter inskrivningen får du gärna slå dig ner i en fåtölj och läsa en tidskrift innan du kallas in till kiropraktorn.

1. Första steget inne hos kiropraktorn

Kiropraktorn går igenom din sjukhistoria där du får berätta om dina besvär. Eventuellt ställs fördjupande frågor när det är relevant för att få en bättre förståelse om vad som kan vara orsaken till dina besvär. Det är viktigt att du upplyser oss om du har några andra sjukdomar speciellt då avseende tumörsjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar eller benskörhet. Vi vill säkerställa att symptomen kommer från rörelseapparaten och inte från de inre organen. Det är även viktig att du upplyser oss om du behandlas med blodförtunnande medicin, exempelvis Waran eller Eliquis.

2. Nästa steg är inspektion av hållning och rörelseförmåga av ryggraden och relevanta leder

Beroende på sjukhistorian och symptombild görs palpation (undersökning med hjälp av händerna) av leder och ryggrad, ortopediska, neurologiska och kiropraktiska  tester. I några fall kan vi även behöva komplettera med test av blodtryck och puls. Vi kan även behöva remittera till röntgenundersökning innan vi kan ta ställning till behandlingsåtgärd.

3. Kiropraktorn gör sedan en analys av sjukhistorik och undersökning

När din behandlare säkerställt en diagnos planeras en rekommenderad vårdplan för dig förutsatt att inga kontraindikationer framkommer i sjukhistorian och/eller i undersökningen. Några patienter rekommenderas vidare till ortoped, neurolog, reumatolog eller till sin allmänläkare för vidare utredning. Vi samarbetar även med personliga tränare, i de fall vi bedömer att det behövs mera vägledning och stöd under ett träningsförlopp. Vårdplanen innehåller oftast behandling med manuella tekniker, generella råd samt förebyggande / rehabiliterande träning. Det är viktigt att du följer råden och aktivt deltar under behandlingsförloppet för att vi ska uppnå bästa möjliga resultat. Oftast men inte alltid kan behandlingen påbörjas vid första besöket.