Här hittar du ett urval av de vanligaste diagnoserna som kiropraktorn på Rygg & idrottskliniken behandlar. Är du osäker på om kiropraktorn kan hjälpa dig är du välkommen att kontakta oss.
Texterna baseras på Legitimerade Kiropraktorernas Riksorganisations (LKR) informationsmaterial och på vetenskapliga artiklar i ämnet.

Valet av behandlingsmetod beror på dina specifika besvär. Om du har flera besvär i rörelseapparaten kan det vara tal om flera diagnoser. Ibland kan dessa överlappa varandra eller likna varandra. Valet av behandlingsmetod kan därför variera och behöva ändras under behandlingsförloppet.

Ovanstående är exempel på tillstånd som är de allra vanligaste hos de som besöker kiropraktor. Men ofta behandlas även smärtor som upplevs exempelvis i höft, knä, fot, armbåge eller hand. Skademekanismerna till diagnoserna kan även variera. Ibland uppstår en akut inflammation men oftast är det tal om en långvarig överbelastning av vävnaden som leder till förändringar. Smärtan kommer oftast senare i förloppet.

Forskning har visat att flertalet av de som utvecklar mera kroniskt tillstånd inte får den akuta reaktion med inflammation som är kroppens sätt att påbörja en läkningsprocess.

Nedan följer vanliga diagnoser som effektivt behandlas med stötvågsbehandling. Det finns även många fler diagnoser, då främst kroniska tendiniter/tendinoser där ett sätt att lindra besvären kan vara stötvågsbehandling.