Hälseneinflammation (Tendinitis-peritendinitis Achilii, Akillesperitendinit, Akillestendinit) är inflammation i hälsenans eller omkringliggande senskida orsakad av ökad träningsmängd, plötslig intensiv träning, byte av träningsteknik, eller träning på hårt underlag under lång tid, som leder till smärta. Även långvarig vardaglig överbelastning av mer ospecifik natur kan vara orsak till inflammationen. Den drabbar främst män- eller kvinnor i 30–50-års åldern och utgör 6-18 % av alla löparskador.

Symptom

Vid akut hälseneinflammation upplevs smärta och ömhet vid ansträngning av hälsenan som gradvis försvinner vid vila. Man kan se en diffus svullnad på hälsenan och ibland även hudrodnad.
Vid kronisk hälseneinflammation upplevs smärta, värk och stelhet konstant. Man kan ofta se att hälsenan är svullen och bred. Intensivare smärta kan uppstå vid gång uppför och vid gång på tå. De som drabbas är främst idrottare som under lång tid ignorerat smärtorna. Smärtorna kan försvinna efter uppvärmning vilket leder till att idrottaren fortsätter sin träning. Efter avslutad träning kommer smärtorna igen med ökad styrka och varar längre tid. Med tiden uppstår konstant smärta som inte försvinner efter uppvärmning.

Behandling

Val av behandling vid kronisk hälseneinflammation är stötvågsbehandling. I senare skede rekommenderas excentrisk träning i rehabiliterande och förebyggande syfte.