Hälsporre (Calcanodynia, Fasciitis Plantaris, Plantar Fasciit) är inflammation i hälen orsakad av överbelastning och/eller felbelastning ofta i samband med gång, löpning, eller övervikt. Oftast är det bara ena hälen som berörs. Man kan ibland se broskbildning eller vätskesamling i hälen vid röntgen. De flesta som drabbas är i 40–50-års åldern.

Symptom

Vid hälsporre kommer symtomen smygande. Smärta upplevs i främre delen av hälens trampdyna vid den första belastningen på morgonen och avtar efter aktivitet. Vid vila minskar smärtan. Smärtan kan även vara kontinuerlig och intensiv och leda till stillasittande. Domning på utsidan av fotsulan, smärtor då man står på tå eller går på hälarna kan även förekomma.

Behandling

Vid kronisk hälsporre rekommenderas stötvågsbehandling som är en dokumenterade effektiv och säker behandling. Tryckavlastande skoinlägg kan även lindra besvären.