Höftinflammation (Trokanterit inkl. trokanterbursit) är en inflammation i senfästen eller slemsäcken på utsidan av lårbenets övre del som leder till smärta. Orsakerna kan vara ett slag (blödning som leder till inflammation), för mycket friktion, överbelastning eller felbelastning. Både den ytliga och den djupare slemsäcken samt sätets senfästen kan bli inflammerade.

Symptom

Vid höftinflammation upplevs intensiv smärta, särskilt vid löpning. Smärtan kan leda till hälta och värk, inte minst vid inaktivitet eller under natten kan smärtan sprida sig nedåt låret. Utsidan av lårbenets över del kan ömma och vid rörelse kan man uppleva knaster i höftleden. Knastret (krepitationer) orsakas av förändringar i slemsäcken och kan även kännas som små rörliga ojämnheter när man trycker över den yttre slemsäcken.

Behandling

Val av behandling vid kronisk höftinflammation, i de fall då primärsmärtan kan härledas till muskeltillhäftningen vid lårbenet i nära relation till slemsäcken, är stötvågsbehandling. I senare skede rekommenderas förebyggande träning och stretching för att minska risken för återfall.