Smärtor höftböjarna beror sällan på en allvarlig underliggande sjukdom. Vanligaste orsaken till smärtor i höftböjarna orsakas av överbelastning i musklerna. Problemet är vanligast inom idrotten, framförallt högintensiv idrott som exempelvis friidrott, ishockey eller fotboll. Men det kan också vara besvärligt hos långdistanslöpare.

Vanliga symptom

Smärtan uppstår oftast i samband med akut överbelastning eller långvarig ensidigt idrottsligt utövande. Den vanligaste akuta orsaken är snabb acceleration framåt. När muskulaturen är varm upplevs den vanligtvis inte så intensiv, det är först några timmar efter avslutad aktivitet som besväret på allvar ger smärta. Oftast lokal smärta när benet lyft upp mot magen, mot tyngdkraften. Pga. muskelns (m. iliopsoas) funktion och fästen ses också ländryggsbesvär som första symptom, vid dessa tillfällen ses ofta ökad svank i ländryggen.

Muskelbristning

En liten del av muskelfibrerna i höftböjaren har slitits av vilket ger en mindre blödning i området. Kroppen är designad för att läka detta sår och kommer också göra det. Vid läkningsprocessen kommer ärr att bildas i muskeln på samma vis som ett sår i huden. Ärrväven är inte lika stark och flexibil som den normala muskel- och senväv vilket i längden kan bidra till mindre funktion och risk för återfall vid belastning.

Vanliga orsaker

Långvarig ensidig belastning eller träning.
Felfunktion i höftleder, bäckenleder och / eller ländrygg.
Muskulär överbelastning pga. obalanserad muskulatur i höft, bäcken och ländrygsområdet.

Kiropraktisk behandling

Vid valet av behandlingsstrategi, lägger kiropraktorn stor vikt vid att patienten som helhet. Aktuell behandlare använder en rad olika metoder och tekniker för att återupprätta normal funktion i leder, muskler, bindväv och nervsystem och därmed öka balansen mellan de muskler som arbetar över höftlederna. Huvudsakligen används händerna i behandlingen.
Vid bristningar och överbelastningar i muskler beror detta oftast på att den aktuella muskeln är för svag i förhållande till dess antagonister (muskler med motsatt arbetsuppgift). Det är därför av största vikt att återställa obalanser i området, därefter träna specifikt för att bygga upp större styrka just där det är eftersträvansvärt. M. iliopsoas är något speciell i detta avseende, detta pga att den sträcker sig från många leder i ländryggen, via bäckenets insida och ner till lårbenet. Behandlingsstrategin går därmed ut på att balansera muskeln gentemot många antagonisters funktion.

Detta kan du göra själv

Värm upp inför fysisk aktivitet.
Styrketräna magmuskulaturens stabilisatorer för att bygga upp en stark struktur.
Stretcha höftböjarmusklerna.