Smärtor ljumske beror sällan på en allvarlig underliggande sjukdom. Vanligaste orsaken till smärtor i ljumskar orsakas av överbelastning i musklerna på lårets insida. Problemet är vanligast inom idrotten, framförallt högintensiv idrott som exempelvis ishockey eller fotboll. Men det kan också vara besvärligt hos långdistanslöpare, cyklister och simmare.

Vanliga symptom

Smärtan uppstår oftast i samband med överbelastning i idrottsligt sammanhang. Det vanligaste är snabba sidledsrörelser, men kan också uppstå vid acceleration framåt. När muskulaturen är varm upplevs den vanligtvis inte så intensiv, det är först några timmar efter avslutad aktivitet som besvären på allvar ger smärta. Oftast lokal smärta som är lätt att sätta fingret på, men utstrålning till knäets insida är vanligt.

Muskelbristning

En liten del av muskelfibrerna i ljumsken har slitits av vilket ger en mindre blödning i området. Kroppen är designad för att läka detta sår och kommer också göra det. Vid läkningsprocessen kommer ärr att bildas i muskeln på samma vis som ett sår i huden. Ärrväven är inte lika stark och flexibil som den normala muskel- senväv vilket i längden kan bidra till mindre funktion och risk för återfall vid belastning.

Femoroacetabulär impingement, FAI (avklämning i höftled)

Ett problem i höftleden där lårbenshalsen eller höftskålen är av lite annorlunda utformning, vilket leder till att ledytorna inte till 100% passar ihop med varandra i alla benets rörelse. Detta medför smärta djupt in i ljumsken framförallt när låret inåtroteras. Varför problemet uppstår är inte helt klarlagt, men oftast förekommer det hos aktiva eller mycket aktiva personer i tonåren eller upp i 20-åren. Symptomen kan dock uppstå 5-10 år senare.

Vanliga orsaker

Felfunktion i höftleder och / eller ländrygg.
Muskulär överbelastning pga. försvag och obalanserad muskulatur i höft och ländrygsområdet.

Kiropraktisk behandling

Vid valet av behandlingsstrategi, lägger kiropraktorn stor vikt vid patienten som helhet. Aktuell behandlare använder en rad olika metoder och tekniker för att återupprätta normal funktion i leder, muskler, bindväv och nervsystem och därmed öka balansen mellan de muskler som arbetar över höftlederna. Huvudsakligen används händerna i behandlingen.

Det finns en orsak till att smärtan uppstår just i ljumsken. Vid bristningar och överbelastningar i muskler beror detta oftast på att den aktuella muskeln är för svag i förhållande till dess antagonister (muskler med motsatt arbetsuppgift). Det är därför av största vikt att återställa obalanser i området, därefter träna specifikt för att bygga upp större styrka just där det är eftersträvansvärt.

Detta kan du göra själv

Värm upp inför fysisk aktivitet.
Styrketräna insidan av låret (ljumskområdet) för att bygga upp en stark struktur (helst excentrisk träning).
Stretcha insidan av låret.