Wiplash (pisksnärt, pisksmäll) är i sig inte en diagnos utan en förklaring för hur smärtan uppstått (trauma mekanism).
Smärta som uppkommer efter snabb rörelse av nacke och bröst rygg i en eller flera riktningar, exempelvis vid trafikolyckor. Själva diagnosen brukar kallas cervikal distorsion (stukning av nacken).

Vanliga symptom

Smärta i nacke
Smärta i bröstrygg
Huvudvärk
Problem med minnet
Koncentrationssvårigheter
Stelheter / utstrålande smärta i axlar och armar

Orsaker till dessa symptom

Det viktigaste i samband med en olycka som skapat wiplash rörelse i nacke är att få en bra undersökning av kiropraktor eller läkare.
Detta kan vid indikation också kompletteras med undersökning med olika typer av röntgen i området.
Orsaken till att smärtorna uppstår kan variera, det vanligaste är att man fått en sträckning i muskulatur, ligament och ledkapslar. Detta orsakar mikrobristningar och lättare blödning i involverade strukturer vilket leder till smärta och stelhet i området.
I samband med denna irritation kan ryggradens leder i nackregionen i många fall inte röra sig normalt. När de akuta reaktionerna lagt sig (48 – 72 timmar) försöker kroppen läka skadade områden (likt en stukning i foten).

Behandling

Akut stadie

För att kroppen ska rehabiliteras på bäst möjliga sätt utan att långvariga problem uppstår är det viktigt att få igång rörligheten i nacken.
Detta behandlas bäst genom att specifik ledfrigörande och muskulär behandling av kiropraktor. Genom att med precision behandla de mest utsatta områdena minskas risken för biverkningar, som annars, i större utsträckning kan uppstå när man behandlar mer generellt.

Långvarigt (kroniskt) stadie

I detta stadie är det mycket sällan det finns synbara fel vid exempelvis en magnetröntgen. Trots detta är det mycket vanligt med besvär trots att månader eller år gått sedan skadetillfället. Detta beror troligen på nackens leder, ligament och muskler innehåller ärrväv efter de mikrobristningar som uppstått i dessa strukturer. Det är också troligt att de signaler från nacken som skickas till hjärnan för att berätta om ledernas position och funktion inte fungerar som de tidigare gjort.
Genom att behandlas av kiropraktor kan funktionen förbättras och symptomen kan lindras.

Kognitiva besvär (koncentration, minne etc.)

Vad gäller dessa problem har forskningen inte klart kunnat visa hur bästa behandling bör utformas. Många patienter upplever problemen, men att de är övergående på längre sikt. Detta gäller dock inte alla, då en del fortsatt har kognitiva besvär många år efter skadan inträffat. Det har dock rapporterats förbättring hos patienter även på detta plan genom kiropraktisk behandling.

Balansträning

För att utöver den ledfrigörande behandlingen, ytterligare hjälpa lederna att sända korrekta nervsignaler om sin position och funktion till hjärnan, kan balansträning vara ett mycket bra sätt att självbehandla. På samma sätt som muskulatur, skelett och leder är beroende av aktivitet och träning måste balanssystemet hållas aktivt. Om vissa delar av balansorganen (ledposition och funkton) är skadade så kan de tränas upp för att återställa detta.
Kiropraktorn kan ge dig råd och instruktioner.