Huvudvärk & Migrän

Kiropraktisk behandling rekommenderas för cervikogen huvudvärk och episodisk och kronisk migrän när en sammanfattning av existerande forskning genomförts.
Bryans R, Descarreaux M, Duranleau M, et al. Evidence- based guidelines for the chiropractic treatment of adults with headache. J Manipulative Physiol Ther.2011;34(5):274-289.

Kiropraktisk ledbehandling för Spänningshuvudvärk under en månads tid är mer effektiv än de starka smärt- och ångest dämpande amitriptylin tabletter på lång sikt. Även under behandlingens gång var kiropraktik lika effektiv. En månad efter behandlingarnas slut återgick de som behandlats med smärtstillande medicin till ursprungligt smärttillstånd medan kiropraktor patienterna fortsatt hade mindre besvär.
Boline PD, Kassak K, Bronfort G, Nelson C, Anderson AV. Spinal manipulation vs. amitriptyline for the treatment of chronic tension-type headaches: a randomized clinical trial. J Manipulative Physiol Ther.Mar-Apr 1995;18(3):148-154.