60% av de som annars skulle blivit opererade för diskbråck återhämtar sig lika bra med kiropraktisk behandling som med kirurgi, och slipper därmed genomgå operation.
McMorland G, Suter E, Casha S, du Plessis SJ, Hurlbert RJ. Manipulation or microdiskectomy for sciatica. A prospective randomized clinical study. J Manipulative Physiol Ther. Oct 2010;33(8):576-584.
Akut ischias smärta pga. diskbråck visar tydliga förbättringar genom kiropraktisk ledbehandling jämfört med placebobehandling.
Santilli V, Beghi E, Finucci S. Chiropractic manipulation in the treatment of acute back pain and sciatica with disc protrusion; a randomised double-blind clinical trial of active and simulated manipulations. Spine J. Mar-Apr 2006;6(2):131-137.