Om behandling av arbetsrelaterad ländryggssmärta behandlas av kiropraktor är risken mindre för återfall efter behandlingarna, jämfört med om behandlingen sker genom läkares eller sjukgymnasters metoder.
Cifuentes M, Willetts J, Wasiak R. Health maintenance care in work-related low back pain and its association with disability recurrence. J Occup Environ Med. 2011 Apr;53(4):396-404

Kiropraktisk ledbehandling är bevisat effektiv för behandling av akut, subakut och kronisk ländryggssmärta.
Chou R, Qaseem A, Snow V, et al. Diagnosis and treatment of low back pain: a joint clinical practice guideline from the American College of Physicians and the American Pain Society. Ann Intern Med. Oct 2 2007;147(7):478-491.

Kiropraktisk ledbehandling av ländrygen är den enda behandlingen som utförs av legitimerad personal som har en effekt både I form av minskad smärta och ökad funktion.
Bigos S, Bowyer O, Braen G. Acute Lower Back Pain in Adults. Clinical Practice Guideline, Quick Reference Guide Number 14. Rockville: U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, Agency for Health Care Policy and Research;1994.AHCPR Pub. No. 95-0643.

Kiropraktisk behandling är mer fördelaktigt än konventionell sjukvård, för patienter med kronisk eller mycket svår smärta från ländryggen. Resultaten visade sig även 3 år efter påbörjad behandling av kiropraktor.
Meade TW, Dyer S, Browne W, Townsend J, Frank AO. Low back pain of mechanical origin: randomised comparison of chiropractic and hospital outpatient treatment. BMJ. 1990;300(6737):1431-1437

Meade TW, Dyer S, Browne W, Frank AO. Randomised comparison of chiropractic and hospital outpatient management for low back pain: results from extended follow up. BMJ. 1990;300(6737):1431-1437
Patienter med ländryggssmärta som tvingas sjukskriva sig och som under sjukskrivningen behandlas av kiropraktor istället för sin husläkare återkommer 4 ggr snabbare till arbetet.

Den totala kostnaden för varje enskild patient var genom konventionell sjukvård 4 gånger högre.
Ebrall, P.S. Mechanical Low-Back Pain: A Comparison of Medical and Chiropractic Management Within the Victorian WorkCover Scheme. Chiropractic Journal of Australia, June 1992, 22:2, 47-53.