Ortopedisk osteopati

Välkommen till den ortopediska osteopaten

En ortopedisk osteopat är likt en kiropraktor specialiserad på besvär i rörelseapparaten och nervsystemet.

De vanligaste problemen en osteopat behandlar är ryggsmärtor, ischias, nack- och axelsmärtor, migrän, huvudvärk, yrsel, idrottsskador samt arm-, ben- och bäckensmärtor.
Många går bara till en osteopat när det gör ont i ryggen eller nacken, men det kan även vara bra att få behandling i förebyggande syfte precis som det vi rekommenderar för kiropraktik eller medicinsk massageterapi. När en dåligt fungerade led eller muskel behandlas i ett tidigt skede så kan man klara sig bättre från möjliga framtida problem.

Fler och fler upptäcker fördelarna med manuell behandling

Symptom från neuro- och muskelskelettsystemet är en av de vanligaste orsakerna till hälsoproblem i Sverige. Kostnaderna som detta medför är enorma både för den enskilde personen och för samhället.

Detta gör en osteopat

 • Undersöker och diagnostiserar
 • Kommer med förslag till behandlingsform
 • Ger manuell behandling av leder, muskler och nerver
 • Ger information, råd och vägledning för att bemästra och förebygga besvär
 • Hänvisar till annan vårdpersonal eller undersökning om det är nödvändigt

Osteopatisk behandling

Huvudmålsättningen vid osteopatisk behandling är att återställa normal nerv-, muskel- och ledfunktion samt att reducera smärtan, främja generell hälsa och öka livskvaliteten. I behandlingen av den enskilde patienten läggs stor vikt vid att se patienten i helhetsperspektiv efter utvärdering. Osteopaten använder huvudsakligen händerna i själva behandlingen men använder även andra metoder och tekniker för att återupprätta normal funktion i leder, muskel, bindväv och nervsystem.

Osteopatisk ledbehandling

En ortopedisk osteopat behandlar de besvär eller skador som orsakas av onormal rörelse i leder, muskler, nervsystem och deras inbördes relation. Det övergripande syftet med osteopatisk ledbehandling/justering/mobilisering kan sägas vara att återställa normal funktion i leder, muskler och nervsystem. För att åstadkomma detta använder sig osteopaten främst av olika exakta handgrepp. Den huvudsakliga behandlingsmetoden är mobilisering, där en dåligt fungerande led frigörs med en eller flera mjuka men specifika rörelser.

Denna passiva töjning av strukturerna omkring leden, medför en omedelbar reflektorisk avslappning av överspänd, djup muskulatur som hindrat leden att röra sig normalt. Samtidigt separeras ledytorna och ett klickljud kan ibland uppstå, men inte alltid. I de olika osteopatiska behandlingsmetoderna eftersträvas hög specificitet för bästa möjlighet att isolera involverad led och tillhörande muskulatur. Behandlingen har oftast en omedelbar neurofysiologisk verkan i form av smärtdämpning och är sällan förenad med smärta.

 • Specifik ledfrigörande behandling / justering / mobilisering
 • Töjningar för muskler eller perifera nerver
 • Muskulära tekniker
 • Stabiliserande träning
 • Excentrisk träning
 • Övningar, råd och vägledning

Behandlingsreaktioner, komplikationer och biverkningar

Det är normalt med mindre, övergående reaktioner efter osteopatisk behandling som t.ex. lokal ömhet, stelhet och trötthet. Som vid all verksam behandling kan det uppstå biverkningar utöver normala behandlingsreaktioner. Risken för allvarliga komplikationer är minimal och behandlingen är dokumenterat trygg och effektiv.

Patientens rättigheter

 • Patienten har rätt att få information som är nödvändig för att få insikt om sitt hälsotillstånd och innehållet av behandlingen.
 • Rätt till att medverka vid val av tillgängliga och motiverade undersökningar och behandlingsmetoder.
 • Har rätt till insyn i sin egen journal.

Patientens ansvar

 • Patienten förpliktigar sig att bidra med korrekta och fullständiga upplysningar om sin egen hälsosituation.
 • Efter bästa förmåga följa osteopatens instruktioner och råd.
 • Aktivt bidra med att bemästra och förebygga sina besvär i samråd med kiropraktorn.

Legitimation

Osteopati är idag i Sverige inte ett legitimerat yrke, någon som är en självklarhet i många andra länder såsom USA, Finland, Danmark, Island med flera. Osteopater på Rygg- och idrottskliniken har alltså utländsk auktorisation / legitimation och arbetar därför efter de internationella, hårdare medicinska kraven inklusive detaljerad journalföring etc. Detta för att säkra tryggheten för patienterna som besöker oss.

Friskvård

Eftersom Sverige inte ännu beslutat om osteopati som sjukvård ingår det precis som massage under friskvårdskategorin och är därmed helt avdragsgillt för anställda som kan utnyttja sitt friskvårdsbidrag för behandlingen. Detta är naturligtvis väldigt fördelaktigt för många av de patienter som besöker oss.

Utbildning

Utbildning till ortopedisk osteopat innebär en 5-årig högskoleutbildning som motsvarar andra längre yrkesutbildningar inom hälso- och sjukvård som tex. kiropraktor, tandläkare eller läkare. Den ortopediska osteopaten har en hög yrkesspecialisering inom hälsa och sjukdom i rörelseapparaten samt nervsystemet och har därtill goda röntgenkunskaper. Utanför landet där osteopati är än mer etablerat så som i exempelvis USA och Finland är osteopaten välintegrerad i samhället men även i Sverige hänvisar man naturligtvis patienten vidare när annan vård anses nödvändig för att gynna patientens välmående.

Klinikens Osteopat Petteri Sallinen är utbildad på Helsingfors institut för ortopedisk osteopati.

Besök och kontakt

Rygg- & idrottskliniken
Bolmstadsvägen 40a
341 34 Ljungby

info@ryggidrottskliniken.se

Öppettider

Mån - Tors08.00 - 17.00
Fre08.00 - 15.00
Lunchstängt12.00 - 13.00
Lör - SönStängt
  

Tidsbokning

Tidsbokning
0372- 36 20 03
Boka tid online

Avbokning
0372- 36 20 03
info@ryggidrottskliniken.se

Senaste nytt