Stötvågsbehandling

Tryckvågsbehandling, Radial tryckvågsbehandling. Radial Extracorporeal Shock Wavetherapy, rESWT. Terapeutisk akustisk energi.

Var och När är stötvågsbehandling ett bra behandlingsalternativ

De delar av kroppen som normalt behandlas är fötter, knän, armbågar, axlar och höfter. I dessa regioner behandlas senor och muskler som är smärtsamma på grund av ärrvävnad, kalkutfällning- / kalkutväxter i senan/ muskeln.

Hur fungerar det

I instrumentets (EMS Swiss DolorClast Classic) basenhet finns en kompressor som skapar tryckluft. Tryckluften leds in i applikatorn som består av ett rör med en kula i. Kulan trycks mot botten av applikatorn som mekaniskt trycker på det behandlade området. Stötvågorna som skapas av det mekaniska trycket kan lätt transporteras i våra kroppar eftersom vatten utgör en stor del av kroppen, ca 65 % av vikten, och är en utmärkt transportör. När stötvågorna når seninflammationer och kalkutväxter påverkas deras struktur.

Det finns två typer av stötvågor: radiell stötvåg (rESWT) och fokuserad stötvåg (fESWT). rESWT, som är mest använd idag, når 4-6 cm ner i vävnaden och sprider energin till en större yta. fESWT når 10-15 cm ner i vävnaden och är fokuserad till en mindre yta.

 

Vem utför behandling

Undersökning och behandling utförs alltid av kiropraktor med 5- årig akademisk universitetsutbildning.

Behandlingen

Behandlingen tar 3-10 minuter då 1000-5000 tryckvågor appliceras på behandlingsområdet.
Det kan göra ont, men de flesta står ut. Det går bra att ta
receptfria smärtlindrande läkemedel utan anti-inflammatorisk verkan en timme innan behandling. Inför första besöket rekommenderar vi ingen smärtlindring då detta försvårar möjligheten att ställa rätt diagnos. Direkt efterbehandlingen känns för det mesta ingen smärta, dock kan det uppstå en diffus smärta någon timme efter som kan vara i 24-48 timmar. Avstå från aktiviteter som belastar behandlingsområdet under 48 timmar. Behandlingen ger bäst resultat vid 2-5 behandlingar. För de mesta finns inga biverkningar, annars är de mycket milda. Man kan få blåmärke på behandlat område.

 

Vad behandlas med EMS Swiss DolorClast Classic

De vanligaste diagnoserna som behandlas är Hälsporre, Hälseneinflammation, Tendiniter/Tendinoser omkring axelleden, Kalkaxel, Hopparknä, Löparknä, Tennisarmbåge, Golfarmbåge. Läs mer under diagnoser här på webbsidan.

Vilka resultat kan förväntas

Beroende på vilken diagnos som aktuellt behandlas blir upptill 80% helt besvärsfria efter fullföljd rekommenderat behandlingsförlopp. Detta är enastående resultat och gör att kirurgiska behandlingsmetoder i de allra flesta fall helt och hållet kan uteslutas och därmed finns inte behovet för efterföljande rehabilitering i samma utsträckning för att fungera normalt i det vardaliga livet.

Historik

Från 1960-talet har det forskats på stötvågors/tryckvågors effekt, då möjligheten att bota utan att använda kirurgiska ingrepp upptäcktes. Dornier utvecklade metoden under 1970-talet för behandling av njursten och förkalkning i urinvägarna. Njurstenar slås sönder av den mekaniska energin och de små bitarna kommer ut med urinen. Andra delar av vävnaden får inga skador eftersom deras uppbyggnad skiljer sig från njurstenen. Behandlingen mot njursten har funnits sen 1980-talet och är förstahandsvalet inom sjukvården idag.

Forskningen har fortsatt på andra typer av åkommor i senor och muskler som påminner om njursten i det att det finns en skada i en vävnad som skiljer sig i sin uppbyggnad från omkringliggande vävnad. Det har även testats att bryta ner förkalkningar i axlar samt behandla mjukdelsvävnad. I dessa fall tros att den mekaniska energin leder till en läkande process där ämnesomsättning och blodflödet ökar samt att produktionen av proteiner som är viktiga i vävnaden stiger/ökar och att inflammationsliknande processer startas. Mekanismerna kring den läkande processen är inte helt utredda.

När ska du inte behandlas med Stötvåg

Vid ökad blödningstendens
Vid hjärt- och / eller cirkulationsstörningar
Vid akut inflammation i behandlingsområdet
Vid känd cancersjukdom
Vid pågående graviditet

Antiinflammatoriska läkemedel eller blodförtunnande medicinering är relativa kontraindikationer. Kortisoninjektion i området som ska behandlas bör även undvikas under tiden du stötvågsbehandlas. Vi rekommenderar även att vänta med stötvågsbehandling i ca 2 månader efter en kortisoninjektion om det är samma område ska behandlas. Konsultera din kiropraktor om du är osäker.